Danh mục triển lãm

Tin tức triển lãm

Giới thiệu triển lãm

Đăng ký tham gia

Xin vui lòng đính kèm danh thiếp hoặc điền thông tin theo mẫu dưới đây, nộp lại tại Quầy Đăng ký và nhận Sticker vào Triển Lãm

Nam (Male) Nữ (Female)
20 30 40 50 Khác
Đã có gia đình (Married) Độc thân (Single)
Tham gia Hội thảo và Sự kiện (Attending Seminar, Event)
Cá nhân có nhu cầu mua sắm cho gia đình (Shoppers)
Cá nhân có nhu cầu vui chơi (Individual would like to join activities)
Đấu giá từ thiện / Ủng hộ từ thiện (Charity)
Khác (Other)………
Thư mời, Sách thông tin (Invitation Letter, Booklet)
E-mail, Website, Facebook
Báo, Tạp chí (Newspapers, Magazines: Mua sắm, Mẹ và Con, Phong Cách Trẻ, Cẩm Nang Mua Sắm... )
Trang tin tức online (Internet sites: Alan.vn, Phunutieudung, Phunungaynay.vn, Mevacon, Eva, ect...)
Diễn đàn và Facebook Eva
Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
Mời tham dự qua điện thoại (Telecall invitation)
Truyền hình (TV: InfoTV, HomeTV...)
Standee ngoài trời
Khác (Other)………
Sản xuất (Manufacturing)
Bán lẻ/ Bán sỉ/ Phân phối (Retailer/Wholeseller/Distributor)
Thương mại (Trading Service)
Tài chính/ Bảo hiểm/ Tư vấn (Finance/Insurance/Consulting)
Báo chí/ Nhân viên Nhà nước/ Tổ chức Cộng đồng/ Tổ chức Quốc tế (Press/ Government Officer/ Public or International Organization)
Khác (Other)………
Thư mời, Sách thông tin (Invitation Letter, Booklet)
E-mail, Website, Facebook
Báo, Tạp chí (Newspapers, Magazines: Mua sắm, Mẹ và Con, Phong Cách Trẻ, Cẩm Nang Mua Sắm... )
Trang tin tức online (Internet sites: Alan.vn, Phunutieudung, Phunungaynay.vn, Mevacon, Eva, ect...)
Diễn đàn và Facebook Eva
Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
Mời tham dự qua điện thoại (Telecall invitation)
Truyền hình (TV: InfoTV, HomeTV...)
Standee ngoài trời
Khác (Other)………
Diễn giả