Theo dòng sự kiện

Tin hội viên

VIPESCO - Vì thịnh vượng của nhà nông

VIPESCO - Vì thịnh vượng của nhà nông

Với phương châm "Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" và khẩu hiệu hành động “Vipesco - Vì lợi ích nhà nông”, 40 năm qua, Vipesco đã xây dựng và không ngừng hoàn thiện chiến...

Cầu nối đưa tiến bộ KHCN vào đời sống

Cầu nối đưa tiến bộ KHCN vào đời sống

Tạo ra những sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng thông qua nghiên cứu, lựa chọn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ giúp đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng...