Theo dòng sự kiện

Nghiên cứu thu nhận PEPTIT mạch ngắn có hoạt tính chống oxy hóa từ phụ nhẩm cá hồi (Salmo salar)

22/10/2020, 15:47

TNNN - Peptit có hoạt tính sinh học là những protein có mạch ngắn khoảng từ 2-20 amino axit, thường có khối lượng phân tử dưới 10.000 Da. Những peptit này, ngoài giá trị dinh dưỡng chúng còn có một số ảnh hưởng đặc biệt đến chức năng sinh lý của cơ thể, giúp tăng cường và nâng cao sức khỏe của con người [3,5] như khả năng chống oxi hóa, kháng vi sinh vật, kháng khuẩn, hạ huyết áp, khả năng điều hòa miễn dịch…[4]. Hoạt tính chống oxi hoá của peptit có liên quan đến thành phần, cấu trúc, tính kỵ nước và khả năng trì hoãn, ngăn chặn các quá trình oxi hóa từ sự cho điện tử và sự ổn định của gốc tự do mà vẫn còn trong cấu trúc của chất chống oxi hóa hơn là trong phản ứng. Một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh việc thủy phân các protein từ cá thu nhận được nhiều peptit có giá trị, trong đó một số peptit chống oxi hóa đã được tách chiết và xác định trình tự, sau đó đánh giá hoạt tính chống oxi hóa qua khả năng bắt gốc tự do DPPH. Năm 2012, Amissah đã đánh giá hoạt tính của các peptit được thủy phân từ da cá hồi cho thấy, chúng có khả năng chống oxi hóa, kháng khuẩn và đặc tính ức chế protease. Kết quả hiệu quả loại bỏ các gốc tự do của sản phẩm peptit đạt 58,3% khi thủy phân bằng trypsin, đạt 26,3% khi thủy phân với α-chymotrypsin và khả năng loại bỏ gốc tự do đạt 55,9% khi thủy phân da cá hồi bằng papain [2]. Ahn và cộng sự báo cáo rằng, peptit FLNEFLHV (1018,48 Da) có hoạt tính chống oxi hóa tốt với giá trị IC50 là 1,63mg/ml thu nhận từ vây ngực cá hồi [1]. Trong nghiên cứu trước đó, chúng tôi đã xác định điều kiện thủy phân phụ phẩm cá hồi (Salmo salar) để thu nhận được peptit mạch ngắn có hoạt tính chống ô xi hóa. Kết quả thu được phụ phẩm cá hồi được thủy phân bằng Trypsin 2% ở pH 8,5, nhiệt độ 40°C trong 2 giờ, tiếp theo được thủy phân bằng Alcalase 2% ở pH 8,0, nhiệt độ 55°C trong 2 giờ [9]. Để thu nhận được peptit có hoạt tính sinh học từ dịch thủy phân cá hồi, chúng tôi sử dụng các màng siêu lọc để tách rời các peptit khỏi hỗn hợp sản phẩm (30 kDa, 10 kDa, 3kDa). Dịch thủy phân sau lọc được kiểm tra bằng phương pháp điện di trên gel Tricine-SDS-PAGE, được tinh sạch bằng phương pháp sắc ký lọc gel sử dụng gel Sephacryl S100. Dịch thủy phân thu được có hàm lượng axit amin đạt 29,48 mg/ml và có hoạt tính chống oxy hóa đo qua khả năng bắt gốc tự do DPPH (SC) là 70,34%. Phân đoạn peptide thu được sẽ được cô đặc lại, sau đó bổ sung chất mang (maltodextrin 5% w/v). Hỗn hợp được phối trộn và sấy phun ở 115oC, áp suất khí nén 3,0 bar, tốc độ nhập liệu là 15rpm. Bột peptide thu được sau sấy phun sẽ được sử dụng để sản xuất bộ thực phẩm chức năng KPAP dành cho bộ đội hoạt động ở điều kiện đặc biệt.Bạn chưa phải hội viên nên chưa xem được nội dung. Vui lòng đăng nhập hội viên để có thể xem thông tin!Bình luận