Theo dòng sự kiện

Đào tạo về ứng dụng phương pháp huỳnh quang tia X cho cán bộ của Bộ KH&CN Lào

27/11/2019, 08:56

TNNN - Từ ngày 19/11 đến 29/11/2019, tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) diễn ra khóa đào tạo “Đo độ ẩm/độ chặt nền móng công trình bằng phương pháp hạt nhân và Phân tích thành phần kim loại quý bằng phương pháp huỳnh quang tia X”.

Từ ngày 19/11 đến 29/11/2019, tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) diễn ra khóa đào tạo “Đo độ ẩm/độ chặt nền móng công trình bằng phương pháp hạt nhân và Phân tích thành phần kim loại quý bằng phương pháp huỳnh quang tia X”.

Khóa đào tạo được thực hiện trong khuôn khổ nhiệm vụ Nghị định thư “Hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ Lào xây dựng Trung tâm Thử nghiệm không phá hủy và kỹ thuật hạt nhân” – Mã số: NĐT.41.LA/18, do Trung tâm NDE chủ trì thực hiện. KS. Vũ Tiến Hà được giao Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Khóa đào tạo gồm 2 phần chính: Đo độ ẩm/độ chặt nền móng công trình bằng phương pháp hạt nhân (diễn ra trong 06 ngày tại Trung tâm NDE với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia của Trung tâm NDE); Đào tạo phân tích thành phần kim loại quý bằng phương pháp huỳnh quang tia X (diễn ra trong 03 ngày tại Viện Khoa học vật liệu với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia Viện Khoa học vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Theo ông Đào Duy Dũng - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, tiếp nối thành công của 03 khóa đào tạo đã được tổ chức trong thời gian qua, khóa đào tạo lần này sẽ góp phần tăng cường năng lực trong việc ứng dụng một số kỹ thuật hạt nhân tại Lào; đồng thời, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Bình luận