By line of events

Dự kiến chương trình đào tạo năm 2018

Scheduled opening: 29/06/2017

Days: 6

Main Lecturer: ThS. Nguyễn Trường Danh

Tuition: 4.000.000

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018

Ghi chú:

* EDC - HCM sẽ thông báo chi tiết nội dung Khóa đào tạo, thời gian, địa điểm đến Quý khách hàng trước 01 tháng kèm phiếu đăng ký trên website: edchcm.com và tạp chí Thử nghiệm ngày nay.

* Ngoài ra EDC - HCM còn đào tạo riêng theo nhu cầu của khách hàng.

 Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng !

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           TT ĐÀO TẠO VÀ PT SẮC KÝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Phó giám đốc

                                                                                                                                                                                                                                                                                          VŨ VĂN BÌNH

Register for the Education Program