By line of events

Nam Định dẫn đầu điểm thi THPT 2017

Nam Định dẫn đầu điểm thi THPT 2017

Trong 15 tỉnh có thí sinh đạt điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước, Nam Định có điểm cao nhất cả nước với mức điểm trung bình 5,86.