By line of events

Membership

VIPESCO – Vì thịnh vượng của nhà nông

VIPESCO – Vì thịnh vượng của nhà nông

06/08/2018

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco) là Công ty Thuốc sát trùng miền Nam do Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) thành lập ngày 19/4/1976 trên cơ sở sáp...

FSI vì lợi ích của cộng đồng

FSI vì lợi ích của cộng đồng

Trước thực trạng số lượng các vụ ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng do trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều những sản phẩm thực phẩm không đáp ứng các yêu...