By line of events

Các khía cạnh về vi sinh vật trong phòng sạch

Các khía cạnh về vi sinh vật trong phòng sạch

“Phòng sạch” là một môi trường nơi mức độ các chất gây ô nhiễm không khí được kiểm soát để tuân thủ các thông số kĩ thuật chi tiết về số lượng, tính chất và kích thước...

Quyết liệt trong quản lý, khai thác cát

Quyết liệt trong quản lý, khai thác cát

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường...

12next pagelast page