By line of events

Phiên họp Ban Thường vụ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội VinaLAB (10/06/2013 – 10/06/2018)

06/08/2018, 13:50

Phiên họp Ban Thường vụ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội VinaLAB (10/06/2013 – 10/06/2018) (01/06/2018)

Các đại biểu họp và góp ý vào Dự thảo báo cáo; chương trình Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VinaLAB

 

Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Thiện, Chủ tịch Hội VinaLAB đã đề nghị các Ủy viên tập trung và làm rõ những vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động năm 2017 và nửa đầu năm 2018; nội dung chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Hội tổ chức vào ngày 10/06/2018.

Dự thảo “Báo cáo kết quả hoạt động 04 năm nhiệm kỳ III (2014-2018), kế hoạch hoạt năm 2019 hướng tới Đại hội nghiệm kỳ III, do Tổng Thư ký nhiệm kỳ III, ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày đã nêu lên những kết quả đạt được và những chuyển biến tích cực của Văn phòng Hội, trong đó có công tác phát triển Hội viên và các hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho Hội viên: Tổ chức các khóa đào tạo và cung cấp đến Hội viên các chương trình Thử nghiệm thành thạo với nhiều chuyên đề, nội dung và lĩnh vực.

Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực nhằm khắc phục một số điểm tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra phương hướng hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cũng như đảm bảo cao nhất quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên.

Về hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập VinaLAB, Tổng Thư ký Nguyễn Hữu Dũng cũng đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức vào ngày 10/06/2018 tại Hà Nội. Trong đó, Hội sẽ đài thọ chi phí vé máy bay và lưu trú trong thời gian họp (01 ngày) cho 01 đại biểu là đại diện cho Hội viên tập thể đã nộp hội phí theo quy chế mới. Dự thảo chương trình đã nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu và đã được Văn phòng Hội tổng hợp, bổ sung vào chương trình.

VinaLAB
Comment
Older news