By line of events

Individual members

Chỉ hiện hội viên trong 90 ngày gần nhất
Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh

Position:

Work Unit: Cục công tác phía Nam, Bộ KHCN

Email: linhsmq@gmail.com

Member Code:

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

Position: Giám đốc

Work Unit: Công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Email: hoanganhtuan@sisc.com.vn

Member Code:

Vũ Hải

Vũ Hải

Position: Phóng viên

Work Unit: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: vuhai@thunghiemngaynay.vn

Member Code:

Hoàng Nam

Hoàng Nam

Position: Biên tập viên

Work Unit: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: hoangnam@thunghiemngaynay.vn

Member Code:

Forum members

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hội viên 8

05/08/2018

0

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như...