By line of events

Hội viên mới nhất See all

Show members only for the last 90 days
Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh

Position:

Work Unit: Cục công tác phía Nam, Bộ KHCN

Email: linhsmq@gmail.com

Member Code:

Ngô Vĩnh Hà

Ngô Vĩnh Hà

Date of joining: 26/12/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.quochuy.com/

Lê Tuấn Hiếu

Lê Tuấn Hiếu

Date of joining: 26/12/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://phucgia.com.vn/

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

Position: Giám đốc

Work Unit: Công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Email: hoanganhtuan@sisc.com.vn

Member Code:

Hoàng Hữu Thám

Hoàng Hữu Thám

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vaci.vn/

Phùng Ngọc Phúc

Phùng Ngọc Phúc

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.transmed.com.vn/

Đoàn Hữu Lượng

Đoàn Hữu Lượng

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tsl-net.com.vn/

Trần Thế Phong

Trần Thế Phong

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://nafiqad1.vn/

Lê Văn Trọng

Lê Văn Trọng

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://firi.vn/trang-chu/

Lê Hoàng Dũng

Lê Hoàng Dũng

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trần Quốc Quân

Trần Quốc Quân

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://quacert.gov.vn/

Trần Cao Sơn

Trần Cao Sơn

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/index.php/vi/

Đinh Thị Ngọc Lan

Đinh Thị Ngọc Lan

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vietnamcontrol.com/

Đỗ Thị Thúy Vân

Đỗ Thị Thúy Vân

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.moitruongkhoangsan.com/

Phí Hồng Hiệp

Phí Hồng Hiệp

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Lưu Thành Trung

Lưu Thành Trung

Date of joining: 24/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.th-science.com.vn/

Nguyễn Thị Hà Trang

Nguyễn Thị Hà Trang

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Nguyễn Trung Chính

Nguyễn Trung Chính

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Hội viên hỗ trợ

Website: http://www.tonghoixaydungvn.vn/tabid/193/catid/382/item/6879/cong-ty-cp-trien-lam-cong-nghe-va-su-kien-quoc-te-tec.aspx

Nguyễn Thị Xuân Lan

Nguyễn Thị Xuân Lan

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Nguyễn Xuân Phong

Nguyễn Xuân Phong

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://dovi.vn/

Lê Thị Kim Dung

Lê Thị Kim Dung

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://etmcenter.com.vn/

Nguyễn Thị  Kiều Hạnh

Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.hoanvustc.com.vn/index.php

Ngô Văn Bắc

Ngô Văn Bắc

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bích Sơn

Bích Sơn

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.edchcm.com/

Phạm Thị Trang

Phạm Thị Trang

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Phạm Thị Tuyết

Phạm Thị Tuyết

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Đỗ Quốc Việt

Đỗ Quốc Việt

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.facebook.com/TranPhu.com.vn/

Phan Lữ Chính Nhân

Phan Lữ Chính Nhân

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.vinastemcelllab.com/vi/

Lâm Đại Tú

Lâm Đại Tú

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trịnh Thị Hương

Trịnh Thị Hương

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Tô Long Thành

Tô Long Thành

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.fsi.org.vn/

Phùng Minh Phong

Phùng Minh Phong

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Thanh Hương

Bùi Thanh Hương

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/don-vi/28/Trung-tam-Phan-tich-va-Chung-nhan-chat-luong-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi

Hà Minh Huyền

Hà Minh Huyền

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Nguyễn Tân Lang

Nguyễn Tân Lang

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://chicucthuydnai.gov.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/138/isd_news_news/264/Default.aspx

Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Văn Tâm

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/tin-tuc/sai-gon.html

Bùi Thị Ly

Bùi Thị Ly

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/Default.aspx?cat=270&news=114

Võ Nguyễn Thùy Dương

Võ Nguyễn Thùy Dương

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.idqc-hcm.gov.vn/gioi-thieu.html

Lê Phú Đồng

Lê Phú Đồng

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Intro&in=view&id=5

Bùi Trà Khúc

Bùi Trà Khúc

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Lê Anh Đức

Lê Anh Đức

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trần Đăng Tuấn

Trần Đăng Tuấn

Date of joining: 23/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

TS. Chu Vân Hải

TS. Chu Vân Hải

Date of joining: 22/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.case.vn/vi-VN/1/details.case

Cao Ngọc Anh

Cao Ngọc Anh

Date of joining: 22/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Huy Hoàng

Bùi Huy Hoàng

Date of joining: 22/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Thị Thái Nam

Bùi Thị Thái Nam

Date of joining: 22/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Hồ Xuân Mậu

Hồ Xuân Mậu

Date of joining: 22/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Đinh Văn Hiện

Đinh Văn Hiện

Date of joining: 22/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Võ Thị Tú Trinh

Võ Thị Tú Trinh

Date of joining: 22/04/2020

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Date of joining: 02/07/2019

Member Code:

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Mr: Nguyễn Ngọc Châm

Mr: Nguyễn Ngọc Châm

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 18

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Vũ Tường Khôi

Vũ Tường Khôi

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 17

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.saigonpetro.com.vn/

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 16

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tainguyenvamoitruong.com.vn/

Thạch Quốc Vinh

Thạch Quốc Vinh

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 15

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.mythanh.com/

Dương Thi Thu Anh

Dương Thi Thu Anh

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 14

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://vcn.org.vn/

Dương Thị Minh Hiền

Dương Thị Minh Hiền

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 13

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cofidec.com.vn/vn/gioi-thieu/gioi-thieu-ve-cofidec/

Trịnh Văn Bộ

Trịnh Văn Bộ

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 12

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.spchcmc.vn/VN/Default.aspx

Trương Văn Minh

Trương Văn Minh

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 11

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/

Đoàn Văn Bắc

Đoàn Văn Bắc

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 10

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Vũ Hải

Vũ Hải

Position: Phóng viên

Work Unit: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: vuhai@thunghiemngaynay.vn

Member Code:

Hoàng Nam

Hoàng Nam

Position: Biên tập viên

Work Unit: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: hoangnam@thunghiemngaynay.vn

Member Code:

Trần Chiến Công

Trần Chiến Công

Date of joining: 02/08/2018

Member Code: VinaLAB 09

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.biwase.com.vn/

Đỗ Xuân Minh

Đỗ Xuân Minh

Date of joining: 02/08/2018

Member Code: VinaLAB 08

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://yamaguchi.vn/

Võ Thị Bạch Nga

Võ Thị Bạch Nga

Date of joining: 02/08/2018

Member Code: VinaLAB 06

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cns.com.vn/

Diệp Thị Hoàng Hà

Diệp Thị Hoàng Hà

Date of joining: 02/08/2018

Member Code: VinaLAB 04

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sawaco.com.vn/wps/portal

Phạm Viết Cường

Phạm Viết Cường

Date of joining: 02/08/2018

Member Code: VinaLAB 03

Field: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://khaonghiemchannuoi.vn/

Lưu Thị Thanh Tâm

Lưu Thị Thanh Tâm

Date of joining: 02/08/2018

Member Code: VinaLAB 02

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Hoàng Văn Thịnh

Hoàng Văn Thịnh

Date of joining: 02/08/2018

Member Code: VinaLAB 01

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://supelamthao.vn/

Forum members See all

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hội viên 8

05/08/2018

0

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như...