By line of events

Trương Văn Minh

Date of joining: 11/06/2019

Member Code: VinaLAB 11

Field: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/

Trương Văn Minh

+ Chẩn đoán,xét nghiệm bệnh động vật + Kiểm tra, xét nghiệm mẫu + Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật...

  • Topics have been written (3)
  • Topics discussed (0)
Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hội viên 8

05/08/2018

0

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như...

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?