By line of events

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

Scheduled opening: 30/11/-0001

Days: 5

Main Lecturer: TS. Nguyễn Văn Đông

Tuition: 3.500.000

Register for the Education Program