Theo dòng sự kiện

Tập huấn kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống

01/08/2020, 11:02

TNNN - Khóa tập huấn giúp học viên cập nhật những quy định mới của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), các mối nguy và điều kiện đảm bảo ATTP, thực hành tốt ATTP…

Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (NFSI) vừa tổ chức khóa tập huấn kiến thức ATTP cho 20 học viên thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bảo Minh.

Tại khóa tập huấn, học viên đã được cập nhật những quy định mới về ATTP như: Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư 25/2018/TT-BYT ngày 28/09/2018 của Bộ Y tế Quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế; Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ Y tế Quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm;…

Nội dung khoá học được Viện NFSI thiết kế dựa trên các quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và các văn bản dưới Luật quy định trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Thông qua khóa tập huấn, chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bảo Minh được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực của cơ sở và người lao động trực tiếp khi tham gia công tác giải quyết sự cố về ngộ độc thực phẩm tại cơ sở.

Vũ Hải

Bình luận