By line of events

VINALAB Executive Committee

THE THIRD VINALAB’S EXECUTIVE COMMITTEE (2014 – 2019 TENURE)

 

​​​THE THIRD VINALAB’S EXECUTIVE COMMITTEE (2014 – 2019 TENURE)

 

Chủ tịch

Ông: Nguyễn Hữu Thiện  

Ông: Nguyễn Hữu Thiện

Tiến Sĩ

Nguyên Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phó chủ tịch

Ông: Hoàng Văn Lai​​  

Ông: Hoàng Văn Lai

Phó Chủ tịch thường trực

Nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL I

     
Ông: Nguyễn Văn Cảnh  

Ông: Nguyễn Văn Cảnh

Tiến sĩ

PGĐ Công ty Xăng Dầu khu vực II, đại diện VINATEST

     
Ông: Đoàn Văn Bắc  

Ông: Đoàn Văn Bắc

Giám đốc, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

     
Ông: Hoàng Anh Tuấn  

Ông: Hoàng Anh Tuấn

 Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn

     
Ông: Phạm Xuân Đà  

Ông: Phạm Xuân Đà

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện trưởng, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Tổng Thư ký

Ông: Nguyễn Hữu Dũng  

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch HĐKH Viện An toàn thực phẩm

 
 

Ủy viên BTV

Ông: Vũ Xuân Thuỷ  

Ông: Vũ Xuân Thuỷ

Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng BOA

     
Ông: Bùi Xuân Tuấn  

Ông: Bùi Xuân Tuấn

Thạc sĩ

Phó giám đốc  Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

     
Bà: Diệp Ngọc Sương  

Bà: Diệp Ngọc Sương

Tiến sĩ

Cty CP DV KHCN Sắc ký Hải Đăng, Ban TNTT VINALAB

     
Ông: Kim Đức Thụ  

Ông: Kim Đức Thụ

 Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường khu vực 1 (Quatest 1)