By line of events

Văn phòng Công nhận Chất lượng - BoA

Văn phòng Công nhận Chất lượng - BoA

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) được thành lập ngày 10/11/1995 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nay là Bộ Khoa học và Công nghệ với...

FSI vì lợi ích của cộng đồng

FSI vì lợi ích của cộng đồng

Trước thực trạng số lượng các vụ ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng do trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều những sản phẩm thực phẩm không đáp ứng các yêu...

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Trung tâm Phân tích Công nghệ cao Hoàn Vũ thuộc Công ty TNHH MTV Khoa Học Công Nghệ Hoàn Vũ được thành lập 4/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...

Trường Đại học KH Tự nhiên TP HCM

Trường Đại học KH Tự nhiên TP HCM

Năm 1996, Trường ĐH KHTN được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp...

12next pagelast page