Theo dòng sự kiện

Polymer cảm biến sinh học

Polymer cảm biến sinh học

TNNN - Nhiều nỗ lực nghiên cứu hiện đang được dành cho các loại cảm biến sinh học mới tương tác trực tiếp với cơ thể để phát hiện các chất sinh hóa quan trọng như các...

Cấu trúc lỗ tổ ong mật

Cấu trúc lỗ tổ ong mật

TNNN - Các nhà nghiên cứu đã khám phá những thách thức mà loài ong phải đối mặt trong quá trình xây tổ cũng như cách loài ong giải quyết các thách thức đó.

Nhiên liệu sinh học từ mía

Nhiên liệu sinh học từ mía

TNNN - Các công trình nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Illinois phân tích những phương pháp tiền xử lý phi hóa chất, tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật quy mô...

first pageprev page123456 ... next pagelast page