Theo dòng sự kiện

Thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm đến GMP

Thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm đến GMP

19/04/2021

TNNN - Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều phải áp dụng GMP.

first pageprev page1234567 ... next pagelast page