Theo dòng sự kiện

Thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm đến GMP

Thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm đến GMP

TNNN - Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều phải áp dụng GMP.

Vi mạch có khả năng phát hiện Covid-19

Vi mạch có khả năng phát hiện Covid-19

TNNN - Các nhà khoa học tại Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chế tạo thành công một vi mạch có thể nhận diện các virus, kể cả virus SARS-CoV-2 gây nên dịch Covid-19.

first pageprev page1234567 ... next pagelast page