Theo dòng sự kiện

Dò theo virus SARS-CoV-2 với trình tự hệ gene

Dò theo virus SARS-CoV-2 với trình tự hệ gene

TNNN - Một công bố mới xuất bản trên tạp chí Cell Reports đã chứng tỏ cách giải trình tự gene thế hệ mới có thể dò theo các đột biến trong virus SARS-CoV-2 có thể hiệu...

Các đột biến của vi-rút  SARS-CoV-2

Các đột biến của vi-rút SARS-CoV-2

TNNN - Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra hơn 15.000 bộ gen vi-rút đã được giải trình tự từ các nguồn khác nhau trên thế giới và đã xác định được hơn 6000 đột biến. Họ đã...

first pageprev page1234567 ... next pagelast page