Theo dòng sự kiện

Nghiên cứu

Thông tin hữu ích

NASA thử nghiệm hệ thống đẩy liên sao

NASA thử nghiệm hệ thống đẩy liên sao

24/11/2020

TNNN - Nhóm nghiên cứu ở Đại học Johns Hopkins đang kiểm tra công nghệ sử dụng nhiệt Mặt trời để đẩy tàu vũ trụ tới rìa hệ sao và tiến vào không gian...

Đào tạo

Thử nghiệm thành thạo

Media

Hội viên

Bạn đọc