Theo dòng sự kiện

Hội viên mới nhất Xem tất cả

Chỉ hiện hội viên trong 90 ngày gần nhất
Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Cục công tác phía Nam, Bộ KHCN

Email: linhsmq@gmail.com

Mã hội viên:

Ngô Vĩnh Hà

Ngô Vĩnh Hà

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.quochuy.com/

Lê Tuấn Hiếu

Lê Tuấn Hiếu

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://phucgia.com.vn/

Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị công tác: Công ty CP thiết bị Việt Nam (SISC)

Email: hoanganhtuan@sisc.com.vn

Mã hội viên:

Hoàng Hữu Thám

Hoàng Hữu Thám

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vaci.vn/

Phùng Ngọc Phúc

Phùng Ngọc Phúc

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.transmed.com.vn/

Đoàn Hữu Lượng

Đoàn Hữu Lượng

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tsl-net.com.vn/

Trần Thế Phong

Trần Thế Phong

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://nafiqad1.vn/

Lê Văn Trọng

Lê Văn Trọng

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://firi.vn/trang-chu/

Lê Hoàng Dũng

Lê Hoàng Dũng

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trần Quốc Quân

Trần Quốc Quân

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://quacert.gov.vn/

Trần Cao Sơn

Trần Cao Sơn

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/index.php/vi/

Đinh Thị Ngọc Lan

Đinh Thị Ngọc Lan

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vietnamcontrol.com/

Đỗ Thị Thúy Vân

Đỗ Thị Thúy Vân

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.moitruongkhoangsan.com/

Phí Hồng Hiệp

Phí Hồng Hiệp

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Lưu Thành Trung

Lưu Thành Trung

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.th-science.com.vn/

Nguyễn Thị Hà Trang

Nguyễn Thị Hà Trang

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Nguyễn Trung Chính

Nguyễn Trung Chính

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: http://www.tonghoixaydungvn.vn/tabid/193/catid/382/item/6879/cong-ty-cp-trien-lam-cong-nghe-va-su-kien-quoc-te-tec.aspx

Nguyễn Thị Xuân Lan

Nguyễn Thị Xuân Lan

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Nguyễn Xuân Phong

Nguyễn Xuân Phong

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://dovi.vn/

Lê Thị Kim Dung

Lê Thị Kim Dung

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://etmcenter.com.vn/

Nguyễn Thị  Kiều Hạnh

Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.hoanvustc.com.vn/index.php

Ngô Văn Bắc

Ngô Văn Bắc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://aosc.vn/vi/

Bích Sơn

Bích Sơn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.edchcm.com/

Phạm Thị Trang

Phạm Thị Trang

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Phạm Thị Tuyết

Phạm Thị Tuyết

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Đỗ Quốc Việt

Đỗ Quốc Việt

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.facebook.com/TranPhu.com.vn/

Phan Lữ Chính Nhân

Phan Lữ Chính Nhân

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.vinastemcelllab.com/vi/

Lâm Đại Tú

Lâm Đại Tú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trịnh Thị Hương

Trịnh Thị Hương

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Tô Long Thành

Tô Long Thành

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.fsi.org.vn/

Phùng Minh Phong

Phùng Minh Phong

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Thanh Hương

Bùi Thanh Hương

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/don-vi/28/Trung-tam-Phan-tich-va-Chung-nhan-chat-luong-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi

Hà Minh Huyền

Hà Minh Huyền

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Nguyễn Tân Lang

Nguyễn Tân Lang

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://chicucthuydnai.gov.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/138/isd_news_news/264/Default.aspx

Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Văn Tâm

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/tin-tuc/sai-gon.html

Bùi Thị Ly

Bùi Thị Ly

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/Default.aspx?cat=270&news=114

Võ Nguyễn Thùy Dương

Võ Nguyễn Thùy Dương

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.idqc-hcm.gov.vn/gioi-thieu.html

Lê Phú Đồng

Lê Phú Đồng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Intro&in=view&id=5

Bùi Trà Khúc

Bùi Trà Khúc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Lê Anh Đức

Lê Anh Đức

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trần Đăng Tuấn

Trần Đăng Tuấn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

TS. Chu Vân Hải

TS. Chu Vân Hải

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.case.vn/vi-VN/1/details.case

Cao Ngọc Anh

Cao Ngọc Anh

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Huy Hoàng

Bùi Huy Hoàng

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Thị Thái Nam

Bùi Thị Thái Nam

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Nguyễn Đình Thống

Nguyễn Đình Thống

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Hồ Xuân Mậu

Hồ Xuân Mậu

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Đinh Văn Hiện

Đinh Văn Hiện

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Võ Thị Tú Trinh

Võ Thị Tú Trinh

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Ngày gia nhập: 02/07/2019

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Mr: Nguyễn Ngọc Châm

Mr: Nguyễn Ngọc Châm

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 18

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Vũ Tường Khôi

Vũ Tường Khôi

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 17

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.saigonpetro.com.vn/

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 16

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tainguyenvamoitruong.com.vn/

Thạch Quốc Vinh

Thạch Quốc Vinh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 15

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.mythanh.com/

Dương Thi Thu Anh

Dương Thi Thu Anh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 14

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://vcn.org.vn/

Dương Thị Minh Hiền

Dương Thị Minh Hiền

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 13

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cofidec.com.vn/vn/gioi-thieu/gioi-thieu-ve-cofidec/

Trịnh Văn Bộ

Trịnh Văn Bộ

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 12

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.spchcmc.vn/VN/Default.aspx

Trương Văn Minh

Trương Văn Minh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 11

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/

Đoàn Văn Bắc

Đoàn Văn Bắc

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 10

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Vũ Hải

Vũ Hải

Chức vụ: Phóng viên

Đơn vị công tác: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: vuhai@thunghiemngaynay.vn

Mã hội viên:

Hoàng Nam

Hoàng Nam

Chức vụ: Biên tập viên

Đơn vị công tác: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

Email: hoangnam@thunghiemngaynay.vn

Mã hội viên:

Trần Chiến Công

Trần Chiến Công

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 09

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.biwase.com.vn/

Đỗ Xuân Minh

Đỗ Xuân Minh

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 08

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://yamaguchi.vn/

Võ Thị Bạch Nga

Võ Thị Bạch Nga

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 06

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cns.com.vn/

Diệp Thị Hoàng Hà

Diệp Thị Hoàng Hà

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 04

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sawaco.com.vn/wps/portal

Phạm Viết Cường

Phạm Viết Cường

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 03

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://khaonghiemchannuoi.vn/

Lưu Thị Thanh Tâm

Lưu Thị Thanh Tâm

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 02

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Hoàng Văn Thịnh

Hoàng Văn Thịnh

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 01

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://supelamthao.vn/

Diễn đàn hội viên Xem tất cả

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hội viên 8

05/08/2018

0

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như...